Tỉnh Hậu Giang

Quận huyện

1 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CẨM GIANG

Chưa xác minh
0
Ngành nghề: Xây Dựng Dân Dụng
 • Số 95, Âp Đông Thuận, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300369021
 • 0935 814 723

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG PHÚ

Chưa xác minh
0
Ngành nghề: Trường Học
 • Thửa đất số 2036, Bản đồ số 05, Ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300369014
 • 0939997763

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG THẠCH THẢO 2

Chưa xác minh
5
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300224611
 • 07113.931999

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

4 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BMC MINH PHÁT

Chưa xác minh
4
Ngành nghề: Xây Dựng Dân Dụng
 • Số 193B, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300271499
 • 07116527368
 • Manhkha556@gmail.com

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

5 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH BÌNH

Chưa xác minh
7
Ngành nghề: San Lấp Mặt Bằng
 • Số 52, Âp Thạnh Mỹ A, Xã Bình Thành, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368998
 • 0931 747 419

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRÚC

Chưa xác minh
8
Ngành nghề: Xây Dựng Dân Dụng
 • SỐ291, Âp Hòa Bình, Thị Trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368980
 • 0939 192 336

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

7 CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG THỊNH

Chưa xác minh
4
 • 169 Âp Phú Tân, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368973
 • 0907 185 487

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

8 CÔNG TY TNHH TM DV PHẠM THÀNH

Chưa xác minh
4
Ngành nghề: Vật Liệu Xây Dựng
 • 128 Âp Phú Lễ, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368966
 • 0899 628 142

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH LONG

Chưa xác minh
4
Ngành nghề: Dịch Vụ Xây Dựng
 • So 128 đường Thi Sách, Khu vực 1, Phường lII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300331691
 • 0918436257

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA KHANG

Chưa xác minh
3
Ngành nghề: đóng Cọc Xây Dựng
 • Số 12, Ấp Phú Lễ, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300365228
 • 0907482966

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

11 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG MINH PHÁT - KIỆT

Chưa xác minh
4
Ngành nghề: Kim Loại - đồng
 • So 10/9, Quốc lộ 61, Thị Trấn Kinh Cùng, Huyện PhụngHiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300223752

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

12 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC NGUYÊN

Chưa xác minh
3
Ngành nghề: Kim Loại - đồng
 • Ẵp Hòa Quới A, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300226471

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

13 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC LONG GIANG

Chưa xác minh
6
 • Thửa đất số 1820, Tờ bản đồ số 06, Ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368959
 • 0782.979.949

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

14 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY ĐÔ

Chưa xác minh
6
Ngành nghề: Tư Vấn Thiết Kế
 • Thửa đất3545 tờ bản đồsố05, đường số 6, TĐC ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368941
 • 0989324031

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

15 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC DŨNG LÂM

Chưa xác minh
3
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Ãp 01, Thị Trấn NàngMau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300337453

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

16 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG HẰNG TRINH

Chưa xác minh
2
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • ấp Mỹ Phú, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300225661

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

17 CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG TIỂN

Chưa xác minh
5
 • Số 142,ấp8,Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368934
 • 0987146649

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

18 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC SANG

Chưa xác minh
11
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Số215,Âp Phú Thành, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368853
 • 0903 712 583

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

19 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG THANH DUY HẬU GIANG

Chưa xác minh
8
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Tỉnh 1Ộ925, Thửa đất số50,ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368860
 • 0969673006

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

20 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN CƯỜNG

Chưa xác minh
8
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Số 86, Âp Phú Trí, Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368885
 • 0903 712 583

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

21 CÔNG TY TNHH NGÔ DUY B&D

Chưa xác minh
9
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Số B5/11 đường số 5, Khu dân cư 586, khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368878
 • 0914832001
 • duythuy080301@gmail.com

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

22 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN BMI

Chưa xác minh
9
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Số 174 ấp Hoà Quới A, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300368927
 • 0939403717

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

23 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH TRUNG

Chưa xác minh
12
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Ấp Thắng Mỹ, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300360212
 • 0987143911

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

24 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT THIÊN BẢO TRÍ

Chưa xác minh
10
Ngành nghề: Chưa phân loại
 • Lô 104 khu tái định cư Cantcimex, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
 • 6300276994
 • 0913823902

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

25 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÊ TÔNG

Chưa xác minh
7
Ngành nghề: Chưa phân loại

Chưa có sản phẩm/dịch vụ

Bạn là chủ doanh nghiệp?

Quảng bá doanh nghiệp với Infocom! Tối ưu SEO, tiếp cận hàng triệu KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC. Gọi ngay 0588.001.001 để được tư vấn!